Koncept trajnostne, zanesljive in konkurenčne oskrbe z energijo v prihodnosti.
Zakaj EKS?
Namen je izvajanje energetskih ukrepov in usmerjanje delovanja vseh subjektov k viziji in ciljem energetske politike Slovenije.
1—SPREMINJANJE POTREB
Potrebe po energiji v naši družbi se konstantno spreminjajo.

Povečala se je gospodarska aktivnost.

Spremembe na področju transporta.

Leta 1980 je bilo gospodinjstvo povprečno opremljeno s 3 napravami, danes imamo okoli 25 naprav.

S povečevanjem števila naprav se povečuje tudi potreba po energiji - danes predvsem po električni energiji.

+ več kazalcev
2—VPLIV NA OKOLJE
Okoljskih sprememb, ki jih je povzročilo naše ravnanje z energijo, ne moremo več zanikati.
3—TERMO ELEKTRARNA ŠOŠTANJ IN NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
Več kot 2/3 elektrike v Sloveniji proizvedeta elektrarni TEŠ in NEK.

Izpad proizvodnje električne energije iz teh proizvodnih enot pomeni veliko tveganje za zanesljivost oskrbe z elektriko. Slovenija bi postala zelo uvozno odvisna, če teh kapacitet na dolgi rok ne bomo nadomestili z novimi elektrarnami v Sloveniji.

Kakšne so energetske razmere v Sloveniji danes?

Razišči
Glavni cilji
Vzpostaviti moramo pogoje za prehod v nizkoogljično družbo.

Pravne podlage, iz katerih izhajajo podnebno-energetske zaveze Slovenije za obdobje od leta 2020 do 2050

+ več
Razpoložljive rešitve

Ni ene rešitve, cilj bomo dosegli s kombinacijo več rešitev.


x
Vsi podatki, ki jih boste prebrali na tej spletni strani, temeljijo na projekcijah in ne zajemajo sprememb zaradi bodočega tehnološkega preboja, ki ga danes še ni mogoče predvideti.