prednosti
 • 1Majhen del radioaktivnega materiala proizvede velike količine energije.
 • 2Surovi materiali so relativno poceni.
 • 3Je čisti vir energije, ne onesnažuje zraka. Ne povzroča izpustov toplogrednih plinov.
 • 4Pozitiven vpliv na zanesljivost oskrbe z električno energijo.
 • 5Cena energije je stabilna in konkurenčna. Je cenovno ugoden vir električne energije,cenejši od večine obnovljivih virov energije in od premoga.
 • 6Proizvodnja energije ne niha, je stabilna in zagotavlja pasovno energijo. Obratovanje je prekinjeno v primeru vzdrževanja ali menjave goriva. NEK deluje na zmanjšani moči le v primeru zelo vročih in suhih poletij, ko je pretok Save zelo nizek.
slabosti
 • 1Nuklearni reaktorji so dragi za vzdrževanje.
 • 2Jedrski odpadki so zelo strupeni in jih je treba varno hraniti več sto ali tisoč let. Shranjevanje odpadkov je drago. Nizko in srednje radioaktivni odpadki iz NEK se predelajo ter skladiščijo na lokaciji NEK. Do leta 2023 pa bo zgrajeno odlagališče, kamor bodo ti odpadki odloženi za stalno. Po približno 300 letih bo njihova radioaktivnost tako nizka, da ne bodo več nevarni.
 • 3Možnost izpustov radioaktivnega sevanja.
 • 4Tveganje jedrske nesreče. Puščanje jedrskih snovi ima lahko uničujoče posledice za ljudi in okolje. Najhujša nuklearna nesreča je bila leta 1986 v Černobilu, Ukrajina.
 • 5Surovino kupujemo. V Sloveniji je bil leta 1976 ustanovljen Rudnik urana Žirovski vrh, od leta 1990 v njem niso več izkoriščali uranove rude. Danes je rudnik trajno zaprt, izvaja se nadzor nad vplivi na okolje. Uranovo rudo NEK kupuje v tujini, gorivne elemente izdeluje Westinghouse iz ZDA. Del gorivnih elementov se menja na 18 mesecev. Največje zaloge urana se nahajajo v Avstraliji, Kazahstanu in Kanadi, samo Avstralija in Kanada proizvedeta skupaj več kot polovico svetovne proizvodnje urana.